Diskuse

Praha 3 nechá poprvé rozhodovat lidi, do čeho se investují peníze z rozpočtu

Vložit nový příspěvek

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cyklostezka odnikud nikam

16.5.2016 14:02 vložil Filip Stome

Dobrý den pane Rute,
Jeseniovou jsem si dnes prošel. V bloku mezi Jana Želivského a Ambrožovou jsem napočítal 72 parkovacích míst plus 2 místa pro zásobování - to vše na jedné straně ulice.
Jde ale i o to, že aby to opět nebyla cyklostezka odnikud nikam, tak by musela být napojená na další cyklostezku. Pokud by napojení vedlo z Židovských pecí ulicí Jilmovou a Ambrožovou, musel byste zrušit dalších cca 15 míst. Pokud by vedla ze Židovských pecí Malešickou a Ambrožovou, pak by šlo již o dalších cca 30 míst.

Částku 30 tisíc za zrušení "cyklootočky" jsem si nevymyslel, byla mi sdělena pracovníky TSK a Eltoda. Žádné stavební úpravy při zrušení "cyklootočky" nejsou třeba. Podle vás tedy odmontování semaforu bude stát 270 tisíc či více?

Nejsem to já, kdo bije na poplach. Pouze upozorňuji na dopady výstavby cyklotrasy v Jeseniově, když necelou minutu jízdy na kole je bezpečná cyklostezka pod Vítkovem. Spíš mi přijde, že s 300 tisícovým rozpočtem na zrušení "cyklootočky" strašíte vy.

Píšete o bezpečné dopravě pro všechny. Naše "cyklootočka" je právě pro všechny nebezpečná. A cyklisté ji nevyužívají. Jak donutíte samotné cyklisty, aby dodržovali dopravní předpisy? Aby nejezdili v protisměru, po chodníku, po přechodu atd, i když mají možnost využít cyklostezku a "cyklootočku"? Proč takto tuto nesmyslnou "cyklootočku" obhajujete? Čekáte, až tam nějaké auto v protisměru srazí chodce nebo cyklistu?

Píšete o salámové metodě. Tyto kousky cyklostezek (Jeseniova, Lupáčova) jsou tedy pouze kolečka salámu. Můžete nám všem občanům Prahy 3, kterých se to týká, ukázat ten celý "salám"?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cyklostezka odnikud nikam

16.5.2016 16:56 vložil Ondřej Rut

Dobrý den ještě jednou, pane Stome,

pokud má vozovka šířku alespoň 3,5 metru, lze realizovat cykloobousměrku bez rušení parkovacích míst. Strategie, neboli "salám", jak tomu říkáte, už existuje. Cyklostezka v Lupáčově (tak nešikovně řešená a ošklivá, kvůli odporu a požadavku Policie ČR k oddělenému pruhu pro cyklisty a neochotě současné radnice stavbu dokončit) je součástí celoměstského salámu, který najdete zde: http://www.praha.eu/public/b9/c8/8/1923443_539700_Aktualizovana_koncepce_V._3_final.pdf

Pokus o podrobnější strategii pro území Prahy 3 je zde: http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/doprava-a-parkovani/cyklodoprava/praha-3-predstavuje-strategii-pro.html

Tato strategie nebyla ale nikdy schválená a současná politická reprezentace na dopravní komisi už rok a půl diskutuje o tom, jak by měl nový cyklogenerel vypadat, aby prošel. Zatím to nemá žádný výsledek. Pro radní pro dopravu, slečnu Vítkovskou, není cyklodoprava vůbec prioritou, spíš naopak. Z Vašeho pohledu je to zřejmě pozitivum, z mého je to přístup typický pro 90. léta.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cyklostezka odnikud nikam

17.5.2016 18:00 vložil Filip Stome

Dobrý den pane Rute,
naznačujete, že jsem proti cyklistům. To se ale mýlíte. Jsem proti "cyklootočce", protože je nebezpečná. A nebezpečná zůstane, i pokud se v Jeseniově ulici udělá obousměrka pro cyklisty (naopak vzniká nebezpečí, že v případě rychlejedoucích cyklistů budou navíc ohroženy děti vycházející ze školy nebo z družiny).

Cyklodopravu rozděluji na dvě skupiny. Na rekreační a na dopravní. Rekreační ať zůstane na cyklostezkách, jako je pod Vítkovem, přes Krejcárek nebo kolem Rokytky tak, aby co nejméně přišla do styku s automobilovou dopravou a byla tak bezpečná. Dopravní cyklodoprava ale nesmí být na úkor občanů Žižkova. Již nyní jsme pro automobilovou dopravu tranzitním územím a odnášíme to zvýšeným hlukem, prašností i rizikem nehod. Nyní to vypadá tak, že se staneme i tranzitním územím pro dopravní cyklistiku a odneseme to navíc i tím, že nebudeme mít kde parkovat.

Další problém těchto "dopravních" cyklistů je ten, že v naprosté většině nedodržují předpisy. Ono na poslední chvíli uskakovat před cyklistou řítícím se po chodníku v protisměru, když vyjdete s dítětem ze dveří domu, není vůbec příjemné, i když je to běžné. A to má k dispozici cyklostezku v Jeseniově i s "cyklootočkou".

Cyklogenerel, čili ten náš "salám", není schválený a tudíž se podle něj nemůže postupovat. I z tohoto důvodu nemá "cyklootočka" smysl. Ale zajímavá je grafická část tohoto návrhu - navrhuje víceméně na všech žižkovských ulicích obousměrky pro cyklisty.

http://www.praha3.cz/public/9b/df/59/174154_73117_Cyklogenerel_P3_vykresy.pdf
(Tranzity na straně 13, Výhled na straně 18)

Z toho logicky vyplývá, že by došlo k redukci parkovacích míst na polovinu. Nyní platíme 1.200,- Kč za rok za parkovací kartu a stejně je často dobrodružství najít parkovací místo. Pak by to bylo již zcela nemožné.

A ještě k Jeseniově ulici a cyklistické obousměrce. V každém případě, i při té k parkujícím automobilům nejšetrnější variantě (vytvoření podélného stání), by muselo být zrušeno cca 40 parkovacích míst. A ne "jednotky".
Není možné realizovat cyklostezku v komunikaci o šířce 3,5 metru. Podle §25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. musí zůstat při stání široký průjezdný pruh alespoň 3 metry. V Jeseniově ulici realizovaný pruh pro cykloobousměrku je široký 2,3 metru. Jeseniova ulice je široká 4,5 metru. Při odečtení 2,3 metru vychází 2,2 metru pro průjezd aut (!). A hlavně Jeseniovou ulicí často jezdí autobusy vozící děti na plavání, školní akce i akce atletického klubu. Spíše, než cykloobousměrku by bylo třeba před ZŠ Jeseniova udělat alespoň 5 míst pro tzv. K+R pro vysazování dětí a pro možnost zaparkování autobusu při nástupu či výstupu dětí.

Zatajujete informace občanům, říkejte celou pravdu, že kvůli několika cyklistům, kteří by Jeseniovou projeli, byste chtěl zrušit parkování 40 rodinám žižkovských občanů.

A tím, že jste pro "cyklootočku", nejste pro cyklisty. Jste proti bezpečnosti.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cyklostezka odnikud nikam

18.5.2016 09:19 vložil Ondřej Rut

Určitě neprosazuji, aby v Jeseniově byla zřízena cykloobousměrka formou oddělené cyklostezky, jako naproti přes Želivského, to jsem opravdu nikde neřekl. Daleko vhodnější je zřídit ji formou piktogramu ve sdíleném prostoru s automobilovou dopravou. Pro takové řešení stačí podle dopravních norem šířka vozovky 3,5 metru, bezpečně 3,75 metru. Pokud to máte změřené dobře, když říkáte, že Jeseniova ulice má 4,5 metru, tak by se žádná parkovací místa rušit nemusela. Možná by potom méně cyklistů jezdilo po chodníku a ohrožovalo lidi, když "vychází s dětmi ze dveří domu". Bezpečnost je relativní věc, záleží komu straníte. S pozdravem, Ondřej Rut.


Reagovat  Reagovat s citací


cyklostezka odnikud nikam

18.5.2016 13:35 vložil Mirek

Cykostezku v Lupáčovce jsme si projeli o víkendu s dětmi. Je ovšem obtížné se k ní bezpečně dostat. Máte pravdu, že cyklostezka odnikud nikam je divná. Přidávám se tedy k názoru, že cyklostezka má být budována hned vcelku od začátku do konce. Současné budování krátkých úseků při rekonstrukcích ulic, vyvolává - jak vidno z diskuse - negativní reakce. Cyklisté si na daních svoje cyklostezky již dávno zaplatili.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: cyklostezka odnikud nikam

24.5.2016 08:39 vložil Filip Stome

Dobrý den pane Rute,
pro mne je na prvním místě bezpečnost dětí a dále občanů, kteří bydlí v okolí. Rozhodně jsem proti upřednostňování projíždějících - ať již cyklistů tak řidičů automobilů - na úkor místních. A co vy? Podporujete pro děti, chodce, ale hlavně cyklisty nebezpečnou "cyklootočku" a nyní ještě chcete povolit cyklistům nechráněný průjezd v protisměru v ulici s poměrně hustým provozem nejen aut, ale i dodávek a autobusů. A navíc před školou, do které chodí několikanásobně více dětí, než kolik projede Prahou 3 za den cyklistů.

Doufám, že nynější i budoucí politici, kteří mají a budou mít na radnici Prahy 3 na starosti dopravu, projeví více loajality svým voličům nežli vy, když jste jako radní pro dopravu absolutně neřešil potřeby a bezpečnost občanů Prahy 3 a vůbec jste se nestaral o to, když nám magistrát (prostřednictvím TSK) vybudoval (mimochodem kolik to tehdy stálo?) tuto nesmyslnou "cyklootočku". Nevěřím vám, že jste o tom nevěděl, když ke všem akcím na Praze 3 se musí radnice a úřad vyjadřovat, i když je platí magistrát. Odpovědnost za to padá na vaši hlavu.
Je to zcela stejné jako s "Klinikou", kdy veřejně vyzýváte k porušování zákonů a podporujete anarchisty. Nezajímáte se o občany Prahy 3, o jejich bezpečnost a především o bezpečnost jejich dětí. Děkuji vám za to, co jste v této diskuzi napsal, vaše postoje budu šířit dál a věřím, že si na to lidé při příštích volbách vzpomenou.


Reagovat  Reagovat s citací


Salámová metoeda

17.5.2016 22:16 vložil Black

Velmi bych Vám pane Ruth doporučil zvolit salámovou metodu ve vaší stravě. Konzumace proteinu pomáhá šedé kůře mozkové, jež se zřejmě ve Vašem těle nachází ve velmi omezené míře. Pojmy jako cykloobousměrka nebo cyklootočka nechápu ani chápat nechci. Jestli chcete drandit na kole Jeseniovou ulicí tam a zpět jeden blok od pivnice Bernard k Ambrožovce za zase zpět, přitom si zkoušet semafory na Jana Želivského, tak bych Vám doporučil navštívit dopravní hřiště , které je odtud vzdáleno jen několik stovek metrů, je osazeno semaforem, a můžete dělat cyklotočky jak zběsilý. Je to navíc mnohem bezpečnější, a krom toho můžete vyzkoušet i například koloběžku nebo šlapací auto a najdete si tak cestu i k jiným dopravním prostředku než je kolo.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama