Diskuse

Zapojte se do diskuse o budoucí podobě Nákladového nádraží Žižkov

Vložit nový příspěvek

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 50% zeleně? nesmysl

26.11.2008 23:37 vložil Ondřej Rut

Polovina plochy zeleně a polovina plochy pro zástavbu, spolu s omezenou výškou maximálně na osm pater - to pokládám za zcela rozumný požadavek, nejen pro současné obyvatele v okolí, ale i pro obyvatele nové pro zajištění jejich kvalitního bydlení. Na tom není vůbec nic bláznivého, městskou část by to nestálo vůbec nic, jen trochu odvahy bránit se developerským tlakům. Chceme přece žít ve zdravém a klidném městě.

Pan radní Hurda, který současnou podobu projektu prosazuje se nechává inspirovat pařížskou čtvrtí La Défense. Ta však vznikla v 70.letech minulého století. Dnes jsme přece trochu dál.

Uvedenými připomínkami jsme však lidem pouze chtěli ulehčit práci, text si každý mohl upravit podle svých představ. Důležité je, aby radnice a MHMP věděli, že lidem není podoba NNŽ lhostejná a že lidé sledují, jak politici rozhodují.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 50% zeleně? nesmysl

27.11.2008 14:27 vložil Jirka

Vy budete asi politik, pane Rut, se mě zdá ;-)
Už bych se opakoval, jenom dodám, že jako zásadní argument proti husté zástavbě vidím už dnes ucpané silnice přivádějící každý den auta tímto směrem ze satelitů okolo Prahy, s tím, že s růstem komerční plochy v této lokalitě počet vozidel prudce naroste. A protože každá taková nová komerční plocha bude mít ze zákona zajištěno parkování, mine se tím jistý malý pozitivní efekt parkovacích zón. To mě trápí víc než plocha zeleně na nově zastavěném území. A je to bohužel věc, kterou jste ve svých námitkách téměř nezmínili.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 50% zeleně? nesmysl

28.11.2008 00:08 vložil Pražan odjinud

Snažil jsem se to už naznačit výše - nemá smysl diskutovat o tom, co je nebo není moc zeleně, jestli nějaký požadavek je nebo není realistický atd. Je velmi vhodné před takovou debatou se aspoň orientqačně seznámit s tím, co existuje např. v rámci stávajího územního plánu. Např. zde: http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/up_hmp_1999/metodicky_pokyn/2406-p1.htm
lze nahlédnout do části III, která se zabývá mírou využití území a kde je vidět, v kolika variantách se může vyskytovat třeba to, čemu se říká zástavba městského typu. Jde tedy o to dosáhnout v rámmci existující regulace dosáhnout optimálního typu zastavěnosti a to mimo jiné i s ohledem na dopravní obslužnost.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama