Diskuse

ing.arch. Zdeněk Kupec, ANO Praha 3: K revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad

Vložit nový příspěvek

Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad

30.5.2014 09:01 vložil Zuzana Merhautová

Dobrý den,
můžete mi, prosím, poslat odkaz, kde a kdy přesně proběhne prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad? Nemohu to stránkách MČ Praha 3 najít.
Děkuji.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad

30.5.2014 21:46 vložil Michal Vronský

Určitě by bylo vhodnější, kdyby ateliér MCA nejprve dostal šanci svůj návrh představit. Zatím se tady všichni pohoršují nad jedním ne příliš šťastným obrázkem a vynášejí nad ním nejrůznější soudy a interpretace.
Zároveň si nemyslím, že by návrh MCA nějak potlačoval charakter náměstí coby místa k setkávání lidí.
Vydlážděná plocha před kostelem zdůrazňuje stavbu samotnou. Stromy ani tržiště před kostel skutečně nepatří. Kostel je nositelem duchovních hodnot, místem pro klid a meditaci. Vedle toho tržiště je místem pro kšeft a řeší se zde zcela jiné hodnoty než duchovní. Je dobře, že návrh ruší tržiště na místě před kostelem, a pokud se nemýlím, přesouvá tržiště na symbolicky méně důležité místo za kostel. To však nevím, protože z toho jednoho obrázku to není vůbec patrné.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad

31.5.2014 19:58 vložil ing.arch. Zdeněk Kupec

Podle mých informací proběhne debata v pondělí 9.6. 2014 od 18.00 hod. v jídelně ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad (orientační číslo 7).


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad

2.6.2014 17:30 vložil Vladislava Hujová

Dobrý den, ráda bych opravila informaci o místě konání prezentace. Ta proběhne opravdu v pondělí 9.června od 18hod, ale v nově zrekonstruovaném informačním centru Prahy 3, Milešovská 1. Ráda bych tímto pozvala všechny občany, kteří mají zájem se dozvědět aktuální stav.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad

3.6.2014 09:34 vložil Vladislava Hujová

Dobrý den všem, z kapacitních důvodů se dizkuse o revitalizaci přesouvá z informačního centra do prostor jídelny ZŠ na náměstí Jiřího z Poděbrad . Informace bude dnes také zveřejněna na webu MČ a samotném IC.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad

6.6.2014 22:55 vložil ing.arch.Zdeněk KupecPaní starostko,
to se Vám trochu nepovedlo. Tuto informaci jsem sdělil našim občanům již 31.5.2014 (viz výše) ! ...ale chápu, v každé koalici to občas zaskřípe a nebudu to dále rozpitvávat.
Trápí mne jiná věc : V úterý 3. června 2014 od 18. hod. představil kvalifikovaně místostarosta Mgr. Ondřej Rut v novém infocentru radnice na rohu Milešovské ulice a nám. Jiřího z Poděbrad aktualizovaný „Strategický plán rozvoje MČ Prahy 3“ (dále jen SPR). Pozvánku jsme mohli najít v čerstvých Radničních novinách č. 6/2014. Bohužel jste je asi v době konání besedy ještě nenašli ve své listovní schránce. SPR je opravdu správný, koncepční, důležitý, přehledný a metodický nástroj, který by měl být postaven na konsenzu politického vedení obce s jejími obyvateli. Měl by !!! Těm, kteří zatím netuší o čem to vlastně blábolím, tak SPR je taková Santnerka (dobrá kuchařka) v metodice a strategii řízení obce.
V tzv. Plečnikově síni infocentra (kam nás mylně zvala paní starostka k revitalizaci) se nás, včetně mé maličkosti, „tísnilo“ 8 (slovy : osm) občanů MČ Prahy 3, a to jeden z nich se spletl a znechuceně odešel – očekával totiž diskuzi o revitalizaci Jiřáku ;-)) . Jakmile se slova ujal autor SPR ing. Nehyba (AQE) omezily se dotazy, připomínky a protesty přítomných občanů již jen na zvuky přicházející zevnitř, tj. vrzání kloubů a střevní bouře (pravda, až na výjimku).
Pokud se chceme/chcete obdobně aktivně podílet na veřejné diskuzi k revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad (v pondělí 9. června), může paní starostka potřetí změnit místo konání ze školní jídelny zpět do Plečnikovi (před)síně infocentra. Budeme se tam „bát“ asi již jen v sedmi, ing.arch. Zdeněk Lukeš - historik architektury až z Pr. hradu, vedoucí odboru ÚP MČ Prahy 3 ing. arch. Zdeněk Fikar, jeden až dva "stateční" radní, autor studie a já občan ing.arch.Zdeněk Kupec (asi bude přeZdeňkováno ;-) ) ! Pro upřesnění : Já se tam budu bát hlavně o těch 89 mil Kč z rozpočtu MČ (POZOR, budou nám samozřejmě podle tvrdit, že se to zaplatí z dotací EU).
Ale zpět k „jádru pudla“ : podkladem pro aktualizaci SPR bylo i anonymní dotazníkové šetření pro zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel MČ. V průběhu měsíce června a července 2013 byl v souvislosti s aktualizací Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 proveden na území městské části anonymní průzkum kvality života občanů. Průzkumu se údajně zúčastnilo (dle mého názoru „jen“) 707 respondentů : obyvatel MČ P3, návštěvníků, turistů, hostů...... Pro upřesnění MČ P3 má 71.409 obyvatel (ale nevím kolik těch ostatních). Z podkladů, které průzkum přinesl je pozoruhodný grafu respondentů podle věkových skupin ! V kategorii do 20 let je započítáno cca 15 (slovy : patnáct) respondentů, v kategorii 70 a více let cca 22 (slovy : dvacet dva) respondentů ! Je s námi šikovně manipulováno již od průzkumů ? Bylo načasování představení aktualizovaného SPR na začátek června, tj. současně s termínem distribuce červnových Radničních novin s inzercí termínu besedy s veřejností nad SPR náhodou ? Byla tato beseda schválně málo inzerována nebo se nechceme(-te) podílet na veřejné samosprávě své městské části ?
ing. arch. Zdeněk Kupec


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Re: Re: Re: Prezentace revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad

7.6.2014 00:25 vložil mirek trejtnar

o SPR jsem trochu psal zde http://www.kauza3.cz/kauza-radnice/dotaznik-k-budoucnosti-prahy-3.html


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama